Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Στέρνας ιδρύθηκε το 1985 και αριθμεί 200 μέλη. Σε ετήσια βάση παράγει 1000 τόνους ελαιόλαδο και διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην περιοχή.

Πρωταρχικός στόχος του Α.Ε.Σ. Στέρνας είναι μέσα από την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του να προάγει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τους μέσω μίας δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο συνεταιρισμός αξιοποιεί τη βαθιά γνώση, τη μεγάλη εμπειρία του και τη δημιουργικότητα των μελών και των στελεχών του, στην προσπάθεια να προσφέρει συνεχώς νέα προϊόντα με άξονα την ποιότητα και την παράδοση.

Λόγω της φύσης της αποστολής του, ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός από την ίδρυσή του έχει παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Στέρνας. Όχι μόνο με την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγομένων προϊόντων, αλλά και στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Skip to content