ΕΤΟΣ 01

17 Apr ΔΡΑΣΗ Βii.1

Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον....

Read More
Skip to content